Τηλέτυπος-MEGA: Ζημίες 22,2 εκατ. το 2012 – Κίνδυνος ανεπάρκειας κεφαλαίων αν συνεχιστεί η κρίση

Μείωση κύκλου εργασιών (από τα 100,2 στα 84,6 εκατ.) και ζημίες 22,2 εκατ. (από 20,4 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η εισηγμένη εταιρεία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ το 2012, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης κρίσης στο χώρο των media.
Βασικά χαρακτηριστικά επίσης της προηγούμενης οικονομικής χρήσης ήταν η μείωση των εξόδων (-13,2% το κόστος πωλήσεων, -10,4% το κόστος λειτουργίας-διάθεσης) και οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (αύξηση καθαρού δανεισμού από τα 108,1 στα 116,6 εκατ. ευρώ, παρά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 10 εκατ. ευρώ).
Σε περίπτωση που συνεχιστεί η αρνητική συγκυρία στην οικονομία- τόσο ο ορκωτός ελεγκτής όσο και η διοίκηση της εταιρείας πιθανολογούν την εμφάνιση ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης μέσα στους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με το management, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αντιμετωπιστεί με «την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και τη στήριξη των κυρίων μετόχων της εταιρείας».

Πάντως, το Mega Channel συνέχισε να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στα μερίδια τηλεθέασης (21,6% και μάλιστα με καλύτερη επίδοση από το 2011) και την πρώτη θέση στη διαφημιστική πίτα.

Στους φετινούς στόχους της Τηλέτυπος συγκαταλέγονται η διατήρηση της πρώτης θέσης στον τομέα της τηλεθέασης, η μείωση του συνολικού κόστους κατά τουλάχιστον 20% και ο περιορισμός των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων.