Τη σύνθεση του γενικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος

Τη σύνθεση του γενικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά, η σύνθεση του Γ.Σ. είναι η εξής:

Προβόπουλος Α. Γεώργιος (Διοικητής)
Δενδρινού – Λουρη Δ. Ελένη (Υποδιοικητής)
Παπαδάκης Μ. Ιωάννης (Υποδιοικητής)
Ασημακόπουλος Β. Δημήτριος (Σύμβουλος)
Γερανιωτάκης Δ. Ευάγγελος (Σύμβουλος)
Κασιμάτης Ν. Γεώργιος (Σύμβουλος)
Μυλωνάς Α. Γεώργιος (Σύμβουλος)
Πλασκοβίτης Σ. Ηλίας (Σύμβουλος)
Πολυζωγόπουλος Σ. Χρήστος (Σύμβουλος)
Σταματόπουλος Κ. Χαράλαμπος (Σύμβουλος)
Χανδρής Δ. Μιχαήλ (Σύμβουλος)