Τιτάν: Νέα ομολογιακή έκδοση 200 εκατ. ευρώ-Διοργανωτές Alpha, Credit Suisse και Eurobank

Ολοκληρώθηκε η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ με διοργανωτές τις Τράπεζες, Alpha Bank, Credit Suisse, Eurobank.

Η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση ομολογίας 4ετούς διάρκειας (λήξης Ιανουαρίου 2017), με τοκομερίδιο 8.75%, ονομαστικής αξίας €200 εκατ. ευρώ. Μέρος της νέας έκδοσης αντικαθιστά μερικώς υφιστάμενη έκδοση (λήξης 2013). Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα έντονο, τόσο από μεγάλους ιδιώτες πελάτες (Private Banking) όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €285 εκ., που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,9 φορές του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η εταιρεία/εκδότης αποκτά πρόσβαση σε μη τραπεζικά κεφάλαια μεσοπρόθεσμης διάρκειας (3-5 έτη), επιτυγχάνοντας τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, και περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την εξάρτησή της από τραπεζικό δανεισμό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία η οποία αντλεί χρηματοδότηση από τις αγορές μετά την έναρξη της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης το 2010, αναδεικνύοντας τόσο την ποιότητα της εταιρείας όσο και τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του κλίματος στους επενδυτικούς κύκλους έναντι της ελληνικής οικονομίας. Η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρείας πέρα από το προφανές όφελος για την ίδια, με την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης από πηγές πέραν του τραπεζικού δανεισμού, είναι δυνατόν να ανοίξει το δρόμο των αγορών και για άλλες ελληνικές εταιρείες με συνολικότερες θετικές επιπτώσεις ως προς την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία της χώρας.