Τι αλλάζει για μεταφορές και βρεφικό γάλα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: Για την άμεση εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σημεία εκτός φαρμακείων, καταργείται η  νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς  να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ορίζονται ειδικοί όροι για τον τρόπο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σημεία πώλησης.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καταργείται  η  νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ρυθμίζονται διοικητικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς κοκ.

 

Προς απεργίες φορτηγών Δ.Χ

 

Mε απεργίες, από τις 10 Δεκεμβρίου, οι οποίες, ενδεχομένως, να είναι και διαρκείας, απειλούν οι ιδιοκτήτες των περίπου 33.000 φορτηγών ΔΧ.

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών διαμαρτύρονται για τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωση του επαγγέλματός τους και ψηφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο πολυνομοσχέδιο.