Τι ανακοίνωσαν την Παρασκευή οι εισηγμένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις

Συνολικά 20 ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρείων δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή στο Χρηματιοστήριο Αθηνών.

Tο Διοικητικό της Συμβούλιο της Cyprus Popular Bank θα συνέλθει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σε αγορά 330 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7636 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 258,05 ευρώ, προέβη στις 15/11 η FHL Κυριακίδης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

Σε αγορά 1.600 ιδίων μετοχών, με τιμή κτήσης 3,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 4.880 ευρώ, προέβη στις 15/11 η Σαράντης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/06/2012 και της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/10/2012.\

 

Σε αγορά 1.950 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,4329 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.744,15 ευρώ, προέβη στις 15/11 η MLS.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της  ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εκτέλεση της από 29.06.2012 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 29.06.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,189 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.189,10 ευρώ, προχώρησε στις 15/11 η Autohellas.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χ.Α. Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, βάσει των αποφάσεων της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της (συνεδρίαση 24/04/2012), και της από 17 Μαΐου 2012 απόφασης του Δ.Σ..

 

Σε αγορά 1.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,822 ευρώ και συνολική αξία 907,97 ευρώ, προέβη στις 15/11 η Quest.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank EFG Equities», σε εκτέλεση της από 05/06/2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 06/06/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.
Σε αγορά 640 μετοχών της εταιρείας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, συνολικής αξίας 842,6 ευρώ, προέβη στις 14/11 ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Σε αγορά 2.000 μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 200 ευρώ, προχώρησε στις 15/11 ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Σε αγορές μετοχών της Μηχανικής προέβη στις 13, 14 και 15/11 ο κ. Π. Εμφιετζόγλου, πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προέβη την 13η Νοεμβρίου σε αγορά 18.000 κοινών μετοχών αξίας 3.120,02 ευρώ, την 14η Νοεμβρίου σε αγορά 24.000 κοινών μετοχών αξίας 4.319,85 ευρώ, την 15η Νοεμβρίου σε αγορά 12.040 κοινών μετοχών αξίας 2.233,42 ευρώ και 2.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 220 ευρώ.

 

Σε αγορές μετοχών της Βαλκάν Ακίνητα προχώρησε η Μηχανική υπόχρεο πρόσωπο στις 13, 14 και 15/11. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Μηχανική προέβη την 13η Νοεμβρίου σε αγορά 1.000 μετοχών αξίας 320 ευρώ, την 14η Νοεμβρίου σε αγορά 1.000 μετοχών αξίας 329 ευρώ και την 15η Νοεμβρίου σε αγορά 2.000 μετοχών αξίας 620 ευρώ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου θα συνεδριάσει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 (εννιάμηνο 2012).

Την ίδια μέρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνεδρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο και στον Τύπο.

 

Την Εκτελεστική Επιτροπή του ομίλου, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2012, όρισε το διοικητικό συμβούλιο της Cyprus Popular Bank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Διευθύνων σύμβουλος ομίλου, κ. Χρίστος Στυλιανίδης

Λόγω απουσίας του κ. Χρίστου Στυλιανίδη με άδεια, προεδρεύει προσωρινά της Επιτροπής ο κ. Τάκης Φειδία, αναπληρών πρώτος εκτελεστικός διευθυντής.

Μέλη: Αργυρού Σοφοκλής, Δράκου Μαρία, Κτωρίδης Δώρος, Μιχαηλάς Μίλτος, Στυλιανίδης Χριστόφορος, Φιλιππίδου Αννίτα, Χατζήκυριακου Ροδούλα, Χατζιάντωνας Γιώργος.

Παρατηρητής: Μιχάλης Αθανασίου

 

Σε αγορά 3.500 ονομαστικών μετοχών της J&P-Άβαξ, αξίας 3.713,20 ευρώ, προέβη στις 15/11 η D&S Joannou (Investments) Limited, νομικό πρόσωπο στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν οι κ.κ. Λεωνίδας Ιωάννου, πρόεδρος του Δ.Σ. και Χρήστος Ιωάννου, μέλος του Δ.Σ. της J&P-Άβαξ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τη σύναψη “συναλλαγών συνδεδεμένων μερών”  μεταξύ Γενικής Τράπεζας και Societe Generale εν όψει της μεταβίβασης των μετοχών της τελευταίας στην Τράπεζα Πειραιώς, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Γενικής Τράπεζας στις 15/11.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εν όψει της μεταβίβασης στην Τράπεζα Πειραιώς του συνόλου της συμμετοχής της Societe Generale στην Τράπεζα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει η Τράπεζα να είναι μέλος του ομίλου της Société Générale,προτάθηκε η Societe Generale και η Τράπεζα, (μητρική και θυγατρική) να συνάψουν τις ακόλουθες συμφωνίες για τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης καθόσον πρόκειται για « συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών» σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικώτερα θα συναφθούν:

(Α) «Συμφωνία Εκχώρησης εμπορικών σημάτων”, σύμφωνα με τη οποία η Societe Generale θα μεταβιβάσει στην Τράπεζα το εμπορικό σήμα “Γενική” στην τιμή των 5.000 €.

(Β) «Συμφωνία μετάβασης», η οποία προβλέπει ότι (i) η Societe Generale και η Τράπεζα θα τερματίσουν τρεις ενδο ομιλικές συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη δηλαδή την Συμφωνία Αμοιβών Υπηρεσιών Πληροφορικής , την Συμφωνία Αμοιβών Εταιρικών Υπηρεσιών, την Συμφωνία Brahms (Intra-Group IT Services Fees Agreement, Intra-Group Corporate Services Fees Agreement Agreement Brahms)και η (ii) η Societe Generale θα παρέχει στην Τράπεζα ορισμένες πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την Τράπεζα, της ήταν διαθέσιμα και αποθηκεύονταν στα διάφορα συστήματα στα οποία η Τράπεζα δεν θα έχει πλέον πρόσβαση ως συνέπεια του τερματισμού των εν λόγωενδο-ομιλικών συμφωνιών και (iii) η Societe Generale και η Τράπεζα θα τροποποιήσουν τη «Συμφωνία για την πρόσβαση από τις θυγατρικές του ομίλου Société Générale στο δίκτυο SWIFT Net και τις συναφείς υπηρεσίες» με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2006.

(Γ) «Συμφωνία σχετικά με το δάνειο μειωμένης εξασφάλισης”, η οποία προβλέπει (i) την αποπληρωμή από την Τράπεζα στη Societe Generale ποσού € 125 εκ. ευρώ που αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους) που χορηγήθηκε από την τελευταία στην πρώτη σύμφωνα με το «Πρόγραμμα» και τη «Συμφωνία Συνδρομής» με ημερομηνία 14/12/ 2006 με κεφάλαια που χορήγησε η Société Générale στην Τράπεζα ως προκαταβολή κεφαλαίου προκειμένου η Τράπεζα να προβεί στην επιστροφή του ανωτέρω ποσού και ως αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταβίβασης στην μετατροπή του ανωτέρω δανείου σε προκαταβολή και (ii) τη λήξη του Προγράμματος και της Συμφωνίας Συνδρομής.

(Δ) «Συμφωνίες Τερματισμού χρηματοδότησης»που προβλέπουν την λήξη τριών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Societe Generale και της Τράπεζας στις 2 Απριλίου 2007, 22 Δεκεμβρίου του 2011 και 4 του Ιανουαρίου 2012,αντίστοιχα,σύμφωνα με τις οποίες η Société Générale χορήγησε στην Τράπεζα πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες είναι όλες μη αναληφθείσες μέχρι σήμερα.

Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως δια των αρμοδίων μελών του υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και γενικά να πράξει οτιδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

ΝΑΙ = 17.145.341 (99,999%) ΟΧΙ = 10 (0,00005781%) ΑΠΟΧΗ = 14 (0,00008094%)

Σημειώνεται ότι στην συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 10 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 17.145.365 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 17.297.440 ήτοι ποσοστό 99,12% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στα 3.795.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 6.325.000 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστης, ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της Βογιατζόγλου Systems, με κάθε μετοχή να παρέχει  το δικαίωμα 1 ψήφου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με βάση τις ενημερώσεις που έχει λάβει η Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της και ιδίως την τελευταία από 14 Νοεμβρίου 2012 ενημέρωση εκ μέρους του κ Νικ. Βογιατζόγλου, το ποσοστό του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχαν οι εν λόγω μέτοχοι την 30η Σεπτεμβρίου 2007 (άρθρο 27 παρ. 2 ν.3556/2007) και εξακολουθούν να κατέχουν μέχρι και σήμερα έχει ως ακολούθως:

Α) Ο βασικός μέτοχος Νικόλαος Βογιατζόγλου, πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος κατέχει άμεσα 2.866.330 κοινές ονομαστικές  μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45,32% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και έμμεσα 2.378.090 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 37,60% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Β) Η βασική μέτοχος Geba Participations SA κατέχει 2.378.090 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 45,32% επί των συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ενώ τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών αυτών ελέγχονται από τον κ. Νικόλαο Βογιατζόγλου.

 

Eκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος των μετόχων της Profile που αφορά στην εταιρική χρήση 2006.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κκ Μέτοχοι της εταιρείας που δικαιούνται το μέρισμα της χρήσης 2006 και οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο δεν έχουν εισπράξει αυτό, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή του πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2012).

Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης του θέματος των αξιογράφων επεξεργάζεται η Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, όπως διευκρινίζει σε σχετική της ανακοίνωση με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα.

Το σχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, η Τράπεζα Κύπρου ευελπιστεί ότι εντός των ημερών θα είναι σε θέση, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να παρουσιάσει το σύνολο του σχεδίου, εφόσον εγκριθεί και από τις αρμόδιες αρχές.

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως περιμένουν την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανακοίνωση του σχεδίου που αναμένεται να δημιουργήσει καλύτερα δεδομένα από τα σημερινά για τους κατόχους αξιογράφων.

 

Σε αγορά 3.320 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,5112 ευρώ, προέβη στις 15/11 η Έλαστρον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 1.702,78 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι ως άνω μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Solidus ΑΕΠΕΥ σε εκτέλεση της από 28/06/2012 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

 

Στη διάθεση 113.290 ονομαστικών μετοχών της Βαράγκης, (που αντιστοιχούν σε 113.290 δικαιώματα ψήφου), προχώρησε στις 14/2/2012 ο μέτοχος αυτής Στυλιανός Ζούζουλας.

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο κ. Στυλιανός Ζούζουλας στην εταιρεία ανέρχεται σε 3,8% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 244.873 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 6.459.132.

 

Tα δικαιώματά τους που έχουν ωριμάσει καλούνται εντός των πρώτων πέντε (5) εργάσιμων ημερών του Δεκεμβρίου να ασκήσουν, καταβάλλοντας την αντίστοιχη τιμή εξαγοράς, οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της S&B, όπως ισχύει, και με τις από 14/05/2008, 16/06/2009, 17/06/2010 και 01/06/2011 αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προσφορά απευθύνεται συνολικά σε 54 στελέχη της εταιρείας (εκ των οποίων τα 22 προέρχονται από τις θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού).

Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο  με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005), προέβη στις 14/11/2012 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 1.568,00.

H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.