Τι απαντά ο ΟΤΕ για το 10% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της OTE T.V στα ταμεία των αστυνομικών

Σε συνέχεια των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με την καταβολή από τον ΟΤΕ του προβλεπόμενου ποσοστού 10% επί των αθλητικών δικαιωμάτων, το οποίο εισπράττεται από τις ΔΟΥ και αποδίδεται ως έσοδο στο Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) και Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ, πλέον ΤΕΑΠΑΣΑ), η εταιρεία επισημαίνει τα εξής:

  1. Ο ΟΤΕ δεν έχει καμία οφειλή σε εκκρεμότητα για το συγκεκριμένο θέμα.
  1. Σχετικά με τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος, για τους οποίους  γίνεται αναφορά στα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η ΕΠΟ, ως διοργανώτρια και υπεύθυνη διαχείρισης των τηλεοπτικών αυτών δικαιωμάτων, έχει την ευθύνη της διευθέτησης του θέματος με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
  1. Καμία άρνηση ενημέρωσης από την πλευρά του ΟΤΕ προς τα παραπάνω Ταμεία δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η εταιρεία τους παρέχει τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία προκειμένου να παρακολουθούν την απόδοση του προβλεπόμενου ποσοστού.