Τι δείχνει μελέτη για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου – “Κλειδί” οι ξένες επενδύσεις

Για πρώτη φορά έγινε στην Κύπρο μελέτη για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού της τομέα. Την πρωτοβουλία είχε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος είναι οικονομολόγος.

Σκοπός της μελέτης ήταν να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία της δημόσιας υπηρεσίας και άλλων εμπλεκόμενων φορέων σε ό,τι έχει να κάνει με τη διευκόλυνση της προσέλκυσης και εξυπηρέτησης ξένων επενδυτών στην Κύπρο.

Ο κ. Βασιλείου, ο οποίος με συνεργάτες του παρουσίασε το πόρισμα της μελέτης, τόνισε ότι «η Κύπρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κέντρα για Εταιρείες με Διεθνείς Δραστηριότητες (ΕΔΔ), δεν έχει, όμως, πλέον τον πρωτοποριακό ρόλο, που κάποτε είχε».

Επίσης, επεσήμανε πως ιδίως τον τελευταίο καιρό η Κύπρος αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό από άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, οι οποίες λόγω απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών και αυτοματοποίησης του λογισμικού συστήματος είναι σε θέση να εξυπηρετούν τις ΕΕΔ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Μια σημαντική εισήγηση είναι η δημιουργία «one stop shop» από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων (CIPA) στα πρότυπα των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Με βάση τη νομοθεσία θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες διοικητικές εξουσίες στον CIPA, ώστε να μπορεί να κατευθύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως αυτή του Εφόρου Εταιρειών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, του Εφόρου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Τελωνείου και ΦΠΑ και του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Εργασίας για παροχή αδειών παραμονής.

Παράλληλα, θα πρέπει με τη βοήθεια του CIPA να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εγγραφή και λειτουργία των ΕΔΔ με εφαρμογή πλήρους μηχανογράφησης των διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη συστήματα που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες όπως η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για θέματα ΕΔΔ στο υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα έχει ως ρόλο την επιτάχυνση της επαναδιαπραγμάτευσης υφιστάμενων Συμφωνιών (αποφυγής διπλής φορολογίας) όπως π.χ. με ΗΠΑ, Ελλάδα, Ινδία, Καζακστάν και τη διαπραγμάτευση νέων Συμφωνιών με άλλες χώρες.

Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την απαραίτητη στελέχωση, υποδομή και ανεξαρτησία για να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στον εποπτικό της ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η φήμη μιας καλά εποπτευόμενης κεφαλαιαγοράς και να προσελκύσει η Κύπρος επενδύσεις υπό διάφορες μορφές, όπως είναι οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες διαχείρισής τους.

Για τον τομέα της Ναυτιλίας, η μελέτη εισηγείται άμεση ανεξαρτητοποίηση και αναδιάρθρωση της Ναυτιλιακής Διοίκησης, δυναμική προώθηση του Ναυτιλιακού Φορολογικού Συστήματος και προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για την εκπόνηση της μελέτης έγιναν επαφές με διάφορους παράγοντες του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως ο CIPA, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων (CIBA), το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αλλά και με διάφορους άλλους παράγοντες –δικηγόρους, λογιστές κ.ά.– που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ανατέθηκε στο γραφείο ερευνών CYMAR η διεξαγωγή δύο μεγάλων δειγματοληπτικών ερευνών μεταξύ δικηγορικών και λογιστικών γραφείων. Η έρευνα κάλυψε σχεδόν το 40% των δικηγορικών γραφείων της Κύπρου, και περίπου το 1/3 των λογιστικών, ελεγκτικών και γραφείων φορολογικών συμβούλων