Τι είδαν οι Νορβηγοί στις ιχθυοκαλλιέργειες;

 

Μαθαίνω  ότι οι άνθρωποι της νορβηγικής εταιρείας  την οποία έχουν προσλάβει οι τράπεζες για να ελέγξουν τις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας έχουν μείνει με το στόμα ανοικτό!…

 

…Επιχειρηματίες έχουν εγγράψει στο αποθεματικό των εταιρειών τους την ποσότητα των ψαριών που κατέχουν. Μόνο που… δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν οι Νορβηγοί έκαναν επιτόπιο ελεγχο σε  μονάδες , δεν πίστευαν στα μάτια τους,  καθώς τα ψάρια ήταν πολύ  λιγότερα από αυτά που εγγράφονταν στο αποθεματικό!..

 

MONEY TALKS