Τι είναι το Άγιο Πνεύμα;

 

 

Ο όρος Άγιο Πνεύμα, χρησιμοποιείται από θρησκείες που βασίζονται στην Αγία Γραφή  για να περιγράψει είτε τη θεία δύναμη που βρίσκεται σε ενέργεια είτε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. (Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα)

Το Άγιο Πνεύμα στη χριστιανική θρησκεία  είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό.

Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, «εκπορεύεται» από τον Πατέρα, ενώ κατά την Καθολική Εκκλησία,  και από τον Υιό. Η διαφορά αυτή είναι γνωστή ως Filioque («και εκ του Υιού»).

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι κινητή. Είναι πάντοτε Δευτέρα, 7 εβδομάδες μετά την εορτή του Πάσχα.