Τι είπε ο Γ. Μαυραγάνης στη Βουλή για μπλοκάκια, βιβλία, ΑΕ, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρείες

«Τα “μπλοκάκια” εντάσσονται πλέον στις μισθωτές υπηρεσίες. Δηλώνονται πλέον, όλα τα εισοδήματα, με αποτέλεσμα να καταρτίζεται ένα τμήμα του περιουσιολογίου. Δεν προβλέπεται πλέον απόρριψη των βιβλίων, παρά μόνον “όταν δεν μπορεί να επιδειχθεί τίποτα στις αρχές”. Καταργούνται οι περαιώσεις και παρατείνεται η απόσυρση των αυτοκινήτων. Θεσπίζεται η προαιρετική υπαγωγή των επαγγελματικών μισθώσεων στο ΦΠΑ».

Δυσμενέστερες είναι οι προβλέψεις για τις ανώνυμες εταιρείες, ο ονομαστικός συντελεστής φορολόγησης των οποίων αυξάνεται από 20% σε 26%, αλλά, σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη, «στην κατανομή του φορολογικού βάρους, οι εταιρείες έχουν το δικό τους μερίδιο». Η συνολική επιβάρυνσή τους, ωστόσο, μειώνεται από το 40% στο 32%, λόγω του συστήματος φορολογίας των μερισμάτων.

Επίσης, όπως είπε ο υφυπουργός Οικονομικών, η φορολόγηση των ομορρύθμων εταιρειών τελείται κατά 100% επί της εταιρείας, με δυνατότητα -σε περίπτωση που το επιθυμούν- να εξομοιωθούν φορολογικά με τις ανώνυμες. Τέλος, για τις ετερόρρυθμες, κλείνει πλέον το «παραθυράκι» του νόμου, να φορολογείται ο ετερόρρυθμος με 20% για τη συντριπτική πλειοψηφία των κερδών.