Τι προβλέπει για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς το νέο ν/σ του υπουργείου Περιβάλλοντος

Νομοσχέδιο φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει διατάξεις για τα δάση και αφορούν τους περίπου 550 οικοδομικούς συνεταιρισμούς που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, από τους οποίους οι 220 βρίσκονται εντός των ορίων του ρυθμιστικού σχεδίου Αττικής. Οι μισοί από αυτούς αντιμετωπίζουν πρόβλημα επειδή είναι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί ή αρχαιολογικοί.

Ως αποτέλεσμα, όσοι διαθέτουν δικαιώματα στους οικοδομικούς αυτούς συνεταιρισμούς δεν μπορούν να χτίσουν και στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο προβλέπει την ανταλλαγή γης. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα νωρίτερα από το 2020, οπότε οι δήμοι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να έχουν καταρτίσει τοπικό χωρικό σχέδιο. Σε αυτό θα προβλέπονται οι χρήσεις γης και θα προσδιορίζονται οι εκτάσεις που ανήκουν σε οικισμούς που θα μπορούν να ανταλλαγούν με αυτές των οικοδομικών συνεταιρισμών.

Τι προβλέπεται

Ειδικότερα, το γενικό περίγραμμα της ρύθμισης προβλέπει την διαίρεση των συνεταιρισμών σε δύο κατηγορίες.
-Σε όσους διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο πριν από το 1975 και οι ιδιοκτήτες διαθέτουν δικαίωμα κυριότητας.
Πρόκειται, δηλαδή, για θεσμικά κατοχυρωμένους συνεταιρισμούς, όχι αυθαίρετες κατασκευές, για τους οποίους ο νόμος προβλέπει τη δόμηση υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Θα καθίσταται, δηλαδή, δυνατή η πολεοδόμηση εφόσον:
– το 50% της έκτασης αυτών θα παραδίδεται, κατά κυριότητα, στο Δημόσιο
– οι οικοδομήσιμοι χώροι δεν υπερβαίνουν το 25% της έκτασης
-το 25% θα παραμένει ελεύθερο προκειμένου να χωροθετηθούν δρόμοι, χώροι πρασίνου κ.ο.κ.

Για τη διαδικασία πολεοδόμησης θα εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, ενώ δεν είναι πάντα βέβαιο ότι η πολεοδόμηση θα προχωρήσει, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (που καλείται να εγκρίνει το π.δ.) θα μπορούσε να μην ανάψει το πράσινο φως.

-Για οικοδομικούς συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν μετά το 1975 θα υπάρχει η δυνατότητα, μέσα από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανταλλαγής της έκτασης που καταλαμβάνουν σε δάσος ή δασική έκταση με άλλη δημόσια χορτολιβαδική έκταση. Ουσιαστικά, θα παραχωρείται στο Δημόσιο η δασική έκταση του συνεταιρισμού την οποία το Δημόσιο θα ανταλλάσσει με χορτολιβαδική έκταση. Η χορτολιβαδική αυτή έκταση μπορεί να προέρχεται και από εγκαταλελειμμένους οικισμούς, με το όραμα του ΥΠΕΚΑ να προβλέπει την αναζωογόνηση της υπαίθρου, μέσω της επανακατοίκησης των οικισμών.
 
Μέχρι το 2020

Ωστόσο, η δυνατότητα πολεοδόμησης των οικοδομικών συνεταιρισμών δεν αναμένεται να «ξεδιπλωθεί» νωρίτερα από το 2020. Μέχρι τότε, οι δήμοι και οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταρτίσει τοπικό χωρικό σχέδιο με τις χρήσεις γης και τους προς ανταλλαγή οικισμούς που υπάρχουν στα όριά τους.

Και σε κάθε περίπτωση θα προσδιορίζεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι θα έχουν εκπονήσει, έως το 2020, χωρικό σχέδιο. Το τελευταίο θα προβλέπει τις ακριβείς χρήσεις γης, όπως και το ποιοι οικισμοί-εάν υφίστανται σε κάποιο Δήμο- θα μπορούν να παραχωρηθούν σε συνεταιρισμούς.