Τουρισμός και μεταφορές ενίσχυσαν τα Ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών το 2017

 

Το 2017 οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν σημαντική ανάκαμψη σε σύγκριση με την επίδοσή τους το 2015 και το 2016. Οι κλάδοι με την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση των εξαγωγών (σε πραγματικούς όρους) ήταν αυτοί του τουρισμού και των μεταφορών, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Research στο τελευταίο τεύχος του “7 ημέρες Οικονομία”.

Δείτε την ανάλυση:

Δελτίο