Το PSI απέφερε 51,2 δισ όφελος στην Ελλάδα – «Το χρονικό της Μεγάλης Κρίσης» από την ΤτΕ

Ενδιαφέρουσε πληροφορίες περιλαμβάνει η καταγραφή όσων συνέβησαν την περίοδο της Μεγάλης Κρίσης (2008-2012), στην Ελλάδα, μέσα από το βιβλίο της Τράπεζας της Ελλάδος, «Το χρονικό της Μεγάλης Κρίσης». 

Στο βιβλίο περιγράφεται πως τελικά η Ελλάδα σώθηκε και κατάφερε να μείνει εντός του ευρώ τον Ιούνιο του 2012, όταν αεροπλάνα μετέφεραν μετρητά από Αυστρία και Ιταλία. 

Αναλυτικά, με τη συνεργασία της ΕΚΤ και προκειμένου να καλύψει την έκτακτη ζήτηση, η ΤτΕ ζήτησε και διενήργησε, έγκαιρα, τρεις έκτακτες χρηματοπαραλαβές από άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες (μία από εκείνη της Ιταλίας και δύο από εκείνη της Αυστρίας) στο υπο υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Φεβρ. 2010- Ιούνιος 2012), συνολικής αξίας 5,26 δισ. ευρώ. 

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών της ΤτΕ ήταν η πλήρης κάλυψη της ζήτησης τραπεζογραμματίων ευρώ σε καθεμία από τις ονομαστικές αξίες, χωρίς να προκληθεί συμφόρηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, κάτι που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εμπορικές τράπεζες, αναφέρεται στο βιβλίο.

«Μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, ο ρυθμός ζήτησης τραπεζογραμματίων ευρώ παρουσίασε ανάσχεση και πλεόν επιστρέφονταν στην ΤτΕ περισσότερα τραπεζογραμμάτια, κυρίως μεγάλων και μεσαίων ονομαστικών αξιών. Μετά τις 17 Ιουνίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, επιστράφηκαν συνολικά 9,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροές συνεχίστηκαν στη διάρκεια του 2013, οταν επιστράφηκαν ακόμη 2,2 δισ. ευρώ»,όπως αναφέρεται στο βιβλίο της ΤτΕ “Το χρονικό της Μεγάλης Κρίσης”. 

Μικρό το όφελος της Ελλάδας από το PSI

Σύμφωνα με το χρονικό, το όφελος για την Ελλάδα από το PSI ήταν μικρό, καθώς κουρεύτηκαν ομόλογα ασφαλιστικών ταμείων και τραπεζών μεν, αλλά εν συνεχεία χρειάστηκαν δεκάδες δισ. ευρώ για να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του α΄ διμήνου του 2012 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά.
Υπολογίζεται ότι το ύψος των παλαιών δανείων προς τους ιδιώτες επενδυτές μειώθηκε το Φεβρουάριο κατά 106 δισ. ευρώ περίπου. Επίσης, με την επαναγορά χρέους, το Δεκέμβριο του 2012, το χρέος μειώθηκε περαιτέρω κατά 31,9 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά κατά 137,9 δισ. ευρώ.

Το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους μετριάστηκε σημαντικά, κυρίως λόγω:

  • της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με έκδοση νέου χρέους (ύψους 41 δισεκ. ευρώ εντός του 2012)
  • του δανεισμού ύψους 11,3 δισεκ. ευρώ για την επαναγορά χρέους (το Δεκέμβριο),
  • του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς (ύψους16,2 δισεκ. ευρώ) δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος, -του δανεισμού 4,5 δισεκ. ευρώ για την παροχή ομολόγων του ΕFSF στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμιστικού οφέλους έναντι της μείωσης των απαιτήσεων που υπέστησαν.
  • της ανάγκης για δανεισμό 11,9 δισεκ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του 2012 (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δεδουλευμένων τόκων το Φεβρουάριο αλλά όχι και της επίπτωσης από τη στήριξη τραπεζικών ιδρυμάτων) -λοιπών υποχρεώσεων του Δημοσίου συνολικού ύψους 1,9 δισεκ. ευρώ.
  • Έτσι το καθαρό τελικό αποτέλεσμα όλων των συναλλαγών ήταν η μείωση του χρέους εντός του 2012 μόνο κατά 51,2 δισεκ. ευρώ.