Τράπεζα Κύπρου: Διαψεύδει τους FT – “Καμία απόφαση για πώληση των ρωσικών εργασιών”

Δεν έχει παρθεί οποιαδήποτε επίσημη απόφαση για πώληση των ρωσικών εργασιών της Τράπεζας Κύπρου, λέει η τράπεζα σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως επισημαίνει στην σχετική της ανακοίνωση, «Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η στρατηγική του Συγκροτήματος είναι η απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και η επικέντρωση σε κύριες αγορές και εργασίες.

Σχετικά με την CB Uniastrum Bank LLC, το Συγκρότημα λαμβάνει διάφορα μέτρα για βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας. Αυτή παραμένει και η κύρια στρατηγική του Συγκροτήματος σήμερα.

Ο χρόνος οποιασδήποτε εξόδου του Συγκροτήματος από τις Ρωσικές εργασίες του θα καθοριστεί μεταγενέστερα από τα Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιλογές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αξία για τους μετόχους του Συγκροτήματος».