Τράπεζα Κύπρου: Ξαναμπαίνει σε ΧΑ και ΧΑΚ – Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου ενέκρινε χθες το ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας Κύπρου, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημόσια προσφορά μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ και την επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής του ιδρύματος στα χρηματιστήρια Αθήνας και Κύπρου.

Η εποπτική αρχή ενέκρινε τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου υπό όρους, που είναι τυπικοί και οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν σήμερα στη Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου. Με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θα εισαχθεί στα χρηματιστήρια το ήδη εκδομένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί με 8,9 δισ. μετοχές.

Από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει η διαπραγμάτευση της μετοχής στα Χρηματιστήρια Αθήνας και Κύπρου , η τράπεζα θα μπορεί να περιλάβει οποιαδήποτε νέα οικονομικά στοιχεία προκύψουν, αλλαγές, ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, με βάση τη διαδικασία του συμπληρωματικού δελτίου.

Σημειώνεται πως η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται εκτός χρηματιστηρίου από τα μέσα Μαρτίου του 2013.