Τράπεζα Κύπρου: Σήμερα η πληρωμή τόκου εγγυημένων ομολόγων

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοινώνει ότι θα γίνει η πληρωμή του τόκου των εγγυημένων ομολόγων με κυβερνητική εγγύηση της τράπεζας με κωδικό ΚΥΠΡΕ2/BOCYG2 στους δικαιούχους στις 26 Νοεμβρίου 2014.

Ο τόκος αφορά την περίοδο 27 Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2014.