Τράπεζα Κύπρου: Σύσταση νέων επιτροπών

Τη σύσταση των νέων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου στην συνεδρία στις 8 Μαΐου 2013.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εγκρίνει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Αρχή Εξυγίανσης.

Η σύνθεση των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Επιτροπή Ελέγχου
Λάμπρος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
Έρολ Ρίζα
Λένια Γεωργιάδου
Γιώργος Θεοχαρίδης
Φίλιππος Μαννάρης
Ανδρέας Ποιητής

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Έρολ Ρίζα (Πρόεδρος)
Φίλιππος Μαννάρης
Ανδρέας Περσιάνης
Σάββας Σαββίδης

Επιτροπή Αμοιβών
Λένια Γεωργιάδου (Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Δάμτσας
Γιώργος Θεοχαρίδης
Ανδρέας Ποιητής
Πανίκος Πούρος
Σάββας Σαββίδης

Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Ταουσιάνης (Πρόεδρος)
Σοφοκλής Μιχαηλίδης
Φίλιππος Μαννάρης
Λάμπρος Παπαδόπουλος
Ανδρέας Περσιάνης
Σάββας Σαββίδης
Μιχάλης Ζαννετίδης

Επιτροπή Προσωπικού
Φίλιππος Μαννάρης (Πρόεδρος)
Ανδρέας Ποιητής
Κώστας Χατζήπαπας
Μιχάλης Ζαννετίδης

Επιτροπή Αναδιάρθρωσης
Σάββας Σαββίδης (Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Δάμτσας
Κώστας Χατζήπαπας
Μιχάλης Ζαννετίδης

Επιτροπή Επικοινωνίας
Σοφοκλής Μιχαηλίδης (Πρόεδρος)
Λένια Γεωργιάδου
Κωνσταντίνος Δάμτσας
Πανίκος Πούρος
Τάκης Ταουσιάνης
Κώστας Χατζήπαπας

Επιτροπή Ανακεφαλαιοποίησης
Γιώργος Θεοχαρίδης (Πρόεδρος)
Έρολ Ρίζα
Λάμπρος Παπαδόπουλος
Πανίκος Πούρος
Τάκης Ταουσιάνης

Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης θα καθορίσει τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα για την θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή και θα εξετάσει τους υποψήφιους.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει το καταλληλότερο άτομο και θα υποβάλει την εισήγησή του στην Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση του διορισμού.

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής θα εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρις ότου οι νέοι μέτοχοι της Τράπεζας οργανωθούν σε γενική συνέλευση.