Τράπεζα Πειραιώς: 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Εγγυήσεις Προέλευσης

Αξιοποιώντας το Σύστημα των Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin), που είναι το μοναδικό που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έλαβε για πρώτη φορά Εγγυήσεις Προέλευσης που ισοδυναμούν με το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε το 2016. Συγκεκριμένα, έλαβε βεβαίωση ότι εκδόθηκαν Εγγυήσεις Προέλευσης για 93.563 μεγαβατώρες (MWh) για ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από ΑΠΕ κατά τη χρονική περίοδο από 01.03.2016 έως 31.12.2016. Η εν λόγω βεβαίωση εκδόθηκε από τον αρμόδιο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ), με στοιχεία που δόθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου.

Η απόκτηση της παραπάνω βεβαίωσης ενισχύει το περιβαλλοντικό προφίλ του Ομίλου και ταυτόχρονα επιτυγχάνονται τα παρακάτω οφέλη:

  • Βελτίωση στους δείκτες αξιολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή συντελεί στην ενίσχυση της φήμης του κατά την απαιτητική περίοδο των οικονομικών προκλήσεων.
  • Στήριξη και επίτευξη των ετήσιων στόχων του Ομίλου αναφορικά με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Πράσινης Τραπεζικής, φροντίζει να στέλνει ένα μήνυμα συνέπειας προς τους πελάτες της και την κοινωνία. Δεν χρηματοδοτούμε απλώς πράσινες επενδύσεις, αλλά φροντίζουμε παράλληλα και για το δικό μας αποτύπωμα ως οργανισμού, επιλέγοντας φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες, πρακτικές και προϊόντα για την καθημερινή μας λειτουργία», δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του οργανωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποιημένου κατά EMAS), η Τράπεζα Πειραιώς, για το έτος 2016, πέτυχε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 3% ανά εργαζόμενο, που μεταφράζεται σε μείωση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 2% ανά εργαζόμενο.

Συνολικά, για το διάστημα 2008-2016, η Τράπεζα Πειραιώς έχει πετύχει μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά 32% ανά εργαζόμενο. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 36% ανά εργαζόμενο.

H Τράπεζα Πειραιώς, με γνώμονα την υπευθυνότητα, λειτουργεί με σεβασμό προς τους πελάτες, τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον και δεσμεύεται να περιορίσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό της αποτύπωμα, υιοθετώντας

 

βέλτιστες πρακτικές αλλά και όλα τα θεσμικά εργαλεία που παρέχει η χώρα μας και το κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.