Τράπεζες: “Δώρο” ανέλπιστο από τη “Βασιλεία ΙΙΙ”

Ενώ οι προθεσμίες για τις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών στην Ελλάδα και διεθνώς γίνονται πλέον πιεστικές και η κρατικοποίηση πολλών εξ’ αυτών φαίνεται μονόδρομος, η επιτροπή της Βασιλείας ΙΙΙ έρχεται να κάνει ένα δώρο άνευ προηγουμένου στις μεγάλες –κυρίως- τράπεζες. Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στις 6 Ιανουαρ;iου και εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και μετατίθεται χρονικά η πλήρης εφαρμογή των νέων στάνταρ που τίθεντα. Έτσι θα διευκολυνθούν οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα συγκυρία και να μην γίνουν οι κεντρικές τράπεζες «ο τελευταίος δανειστής» ή lender of last resort όπως αποκαλούνται διεθνώς.

Με μια απόφαση που αλλάζει σχεδόν τα πάντα, αλλά με χαμηλούς τόνους και μια λιτή και απέριττη ανακοίνωση, το συμβούλιο της Βασιλείας ΙΙΙ αποφάσισε να χαλαρώσει τα κριτήρια διαχωρισμού του ενεργητικού των τραπεζών. Η απόφαση καθορίζει ότι τα στοιχεία που θα μπορούν πλέον να υπολογίζονται ως «ενεργητικό πρώτης διαβάθμισης και ρευστοποιήσιμα».

Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται και βραχυχρόνια οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών περιορίζονται σημαντικά,  ταυτόχρονα βελτιώνεται και η μεσοπρόθεσμη εικόνα τους, ενώ θα επιδράσει θετικά και στις αγορές, μειώνοντας τη ζήτηση για κεφάλαια και οδηγώντας σε μείωση των επιτοκίων και του ρίσκου.

Αν και η απόφαση δεν επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των δεικτών Tier και Core Tier 1 σε αυτή τη φάση, εντούτοις δίνει δυνατότητες και αποτελεί εργαλείο για διαπραγμάτευση και μερική μεταβολή τους.

Ερωτηματικά προκαλεί η αποσιώπηση του θέματος από τον διεθνή Τύπο, καθώς η απόφαση αυτή αλλάζει τις ισορροπίες και θα επηρεάσει ουσιωδώς τις προγραμματισμένες ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών.

Τεχνικά αυτό σημαίνει ότι «χαλαρώνει» ο υπολογισμός του LCR (Liquidity Coverage Ratio), καθώς διευκολύνεται ο χαρακτηρισμός στοιχείων του ενεργητικό ως HQLA  (High Quality Liquid Assets). Επίσης, μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού εισροών και εκροών, ώστε να απεικονίζουν καλύτερα την επικρατούσα κατάσταση σε καιρό κρίσης. Παράλληλα, μεταβάλλεται η πλήρης εφαρμογή του δείκτη LCR σε τμηματική.

Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης θα τεθεί σε ισχύ από το 60% το 2015 και θα απαιτηθεί από τις τράπεζες η πλήρης συμμόρφωση το 2019. Με αυτό τον τρόπο χαλαρώνει αισθητά η θηλιά στο λαιμό των τραπεζιτών, οι οποίοι έπρεπε να βρουν άμεσα κεφάλαια, ενώ πλέον και οι πολιτικοί δεν θα χρειαστεί να παρέμβουν καταλυτικά στο τραπεζικό σύστημα.

 

ΠΗΓΗ: Sofokleus.gr