Τράπεζες: Καθαρίζουν το παρελθόν με στόχο κέρδη το 2015 – Η Πειραιώς άνοιξε το δρόμο

 

Η άνοδος χθες της μετοχής της Πειραιώς κατά +9,57%,  ήταν αποτέλεσμα της επιβράβευσης της απόφασης που έλαβε η διοίκηση της τράπεζας να εγγράψει τώρα τις ζημιές του AQR, μειώνοντας το κεφάλαιο κατά 1,3 δισ. ευρώ. Καθάρισε με τις ζημίες του παρελθόντος  και είναι έτοιμη, καλώς εχόντων των γενικότερων οικονομικών συνθηκών στη χώρα, να γράψει  κέρδη στη χρήση 2015.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 θα περάσουν την ζημία του AQR , δεχόμενες να εμφανίσουν μεγάλες ζημίες, που θα τους επιτρεψουν όμως να ξεκινήσουν το 2015 καθαρές χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.