Τράπεζες-Κύπρος: Οι 12 που εξαιρούνται από περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων

Δώδεκα διεθνείς τράπεζες μεταξύ των οποίων καμία ελληνική έχουν μέχρι στιγμής προστεθεί στον κατάλογο αυτών που δικαιούνται να άρουν τους περιορισμούς στη διακίνηση χρημάτων για τους πελάτες τους που έχουν διεθνείς δραστηριότητες.

Το υπουργείο εξέδωσε  το τρίτο διάταγμα για τις διεθνείς τράπεζες, που είναι το ίδιο με τον δεύτερο, πλην της προσθήκης οκτώ τραπεζών στον κατάλογο των διεθνών τραπεζών που εξαιρούνται:

1. Bank of Beirut SΑL
2. Banque BEMO SΑL
3. Banque SBA
4. Barclays Bank PLC
5. BBAC SΑL
6. Credit Libanais SΑL
7. Jordan Ahli Bank plc
8. Privatbank Commercial Bank

Για να λάβουν εξαίρεση οι τράπεζες πρέπει να παρουσιάσουν εγγυήσεις για ρευστοτική στήριξη τους από τη μητρική τους.

Συνολικά το Παράρτημα του Τρίτου Διατάγματος περιλαμβάνει 12 ξένες Τράπεζες.

Τις 8 πιο πάνω τράπεζες και τις:

1. BLOM Bank SΑL
2. Lebanon and Gulf Bank SΑL
3. OJSC Promsvyazbank
4. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd.