Τράπεζες-Stress tests: Ένα ξεχωριστό “μπράβο” στην Alpha γιατί…

Η  Alpha Bank είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιολόγηση της ΕΚΤ και στις 2 παραδοχές – στατικού και δυναμικού ισολογισμού – διατηρώντας την ίδια στιγμή ισχυρό κεφαλαιακό πλεόνασμα από Ευρώ 1,3 δισ. έως Ευρώ 3,1 δισ., τόσο στο βασικό όσο και στο δυσμενές σενάριο.

• Η Alpha Bank διαθέτει το υψηλότερο κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Με βάση τo AQR, η προσαρμογή του δείκτη CET1 της Alpha Bank, είναι μόλις 1,8% [ή Ευρώ 942 εκατ.] χάρη στη συντηρητική πολιτική προβλέψεων της Τραπέζης.
Το στατικό δυσμενές σενάριο δεν περιλαμβάνει το επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα από ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 6Μ 2014 ύψους Ευρώ 1,4 δισ., όπως   η ΑΜΚ ύψους Ευρώ 1,2 δισ.,   η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου (Ευρώ 940 εκατ.),  η μετατροπή του DTA σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με θετική επίπτωση ύψους Ευρώ 1δισ.,  η καλύτερη πορεία των αποτελεσμάτων της Τραπέζης για το 6μηνο 2014, σε σχέση με αυτά που έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στην Άσκηση.

• Τα αποτελέσματα της Ασκήσεως δικαιώνουν την απόφαση της Alpha Bank να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το α’ τρίμηνο του 2014, προκειμένου να θωρακισθεί κεφαλαιακά και να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πλήρη αποκατάσταση του ιδιωτικού της χαρακτήρα.

• Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ασκήσεως, η Τράπεζα είναι σε θέση να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.