Τραπεζικές πηγές: Αύξηση καταθέσεων κατά 1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Αποτέλεσμα εικόνας για καταθεσεις bankwars

Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, που επικαλείται το ΑΜΠΕ, οι καταθέσεις του μήνα Σεπτεμβρίου έκλεισαν περίπου 1 δισ. πάνω, παρά το κλίμα των τελευταίων εβδομάδων και της πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών.

Επίσης, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το 30% της αύξησης των καταθέσεων από το 2015 έλαβε χώρα το φετινό καλοκαίρι, κάτι που το αποδίδουν στην ισχυρή αύξηση των τουριστικών ροών φέτος προς την χώρα μας.