Τρ. Κύπρου: Βράβευση του Α/Κ Κύπρου με το Fund Managers Awards 2012

Με το Βραβείο “Fund Managers’ Awards 2012”, για τη διαχρονικά συνεπή και σταθμισμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο απόδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τιμήθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΠΕΜΑΚΟ), οι Διαχειριστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Α/Κ Κύπρου Fund of Funds Μικτό (ΑΠ.Ε.Κ. 32/19.10.2009).

Παράλληλα, το εν λόγω Α/Κ, το οποίο διαχειρίζεται η Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ, κατετάγη πρώτο στην κατηγορία των “Fund of Funds Μικτά” για την περίοδο 30/09/2011 – 30/09/2012. Τη συγκεκριμένη περίοδο, το Α/Κ κατέγραψε απόδοση 15,83%, ενώ από τη σύστασή του έχει καταγράψει απόδοση 10,80%.

Σημειώνεται ότι, η Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ, έχοντας προσανατολίσει σημαντικό μέρος των προσφερόμενων προϊόντων της στις ξένες αγορές, παρουσιάζει μία ευρεία γκάμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν σε αυτές, με σκοπό την ύπαρξη αρκετών επιλογών προς το επενδυτικό κοινό σε διάφορες κατηγορίες ρίσκου (από χαμηλό έως υψηλό) και αντίστοιχα αναμενόμενες αποδόσεις.

Οι επενδυτικές τοποθετήσεις των προϊόντων της, είναι κυρίως στις ώριμες αγορές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής και δευτερευόντως στις αναδυόμενες αγορές, τόσο σε ομόλογα όσο και σε μετοχές, καθώς και σε ομολογιακά και μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ξένων μεγάλων και αναγνωρισμένων επενδυτικών οίκων.