Τσακίζουν τον τραπεζίτη και δένουν πολιτικούς – Εισαγγελείς έτοιμοι για όλα