ΤτΕ: Ανάκληση αδείας και εκκαθάριση της SFS Hellas Finance

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας SFS Hellas Finance Consumer (πρώην COFIDIS) αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς η εταιρεία παροχής πιστώσεων είχε προχωρήσει εδώ και χρόνια σε παύση εργασιών, ενώ πρόσφατα παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της, στις 21 Δεκεμβρίου, να ανακαλέσει την άδεια της SFS Hellas Finance, θέτοντάς την σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Σημειώνεται ότι η SFS Hellas Finance ( πρώην COFIDIS) είχε ενημερώσει από τον Ιούνιο του 2009 την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διακοπή παροχής νέων χρηματοδοτήσεων, περιοριζόμενη στην εξυπηρέτηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων, μέχρι τη λήξη των δανείων.

Στις 10 Οκτωβρίου 2017 η εταιρεία ενημέρωσε την ΤτΕ για την παύση των εργασιών της και τη ρητή παραίτησή της από την άδεια λειτουργίας της, ενώ οι απώτεροι μέτοχοί της παρείχαν εγγράφως τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του αιτήματος ανάκλησης αδείας.

Η ΤτΕ όρισε ως εκκαθαριστή της εταιρείας την PQH Hellas, η οποία υποχρεούται εντός τριμήνου να εκπονήσει και να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα ενεργειών, με τον αντίστοιχο προυπολογισμό κόστους, για την ταχεία λήξη της εκκαθάρισης σε συνολικό χρονικό διάστημα 9 μηνών.