ΤτΕ: Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ

Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση στοιχείων για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΚΤ και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και αγοράστηκαν στη δευτερογενή αγορά, όπως προκύπτει από έγγραφο της ΤτΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Αναλυτικά στοιχεία για τα ομόλογα αυτά είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή, (σ.σ. ερώτηση προς το υπουργείο Οικονομικών του Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση) επισημαίνοντας την ανάγκη να κοινοποιούνται τα σχετικά στοιχεία σε τακτική βάση στην Ελληνική Κυβέρνηση.

«Τα στοιχεία αυτά είναι διαβαθμισμένα από την ΕΚΤ ως εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η δημοσίευσή τους», αναφέρει σε έγγραφό της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στον βουλευτή έχει απαντήσει εγγράφως και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, καθώς με την ερώτηση είχε ζητηθεί αναλυτικός πίνακας με τους αριθμούς ISIN, τις ονομαστικές αξίες, τις ημερομηνίες έκδοσης, τα τοκομερίδια και τις ημερομηνίες λήξης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ευρωσυστήματος.

Στην απάντησή του ο υπουργός Οικονομικών επικαλείται υπουργική απόφαση της 16.2.2012 στην οποία αναφέρονται αναλυτικά ανά ISIΝ και ονομαστική αξία τα υφιστάμενα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου κάτοχοι των οποίων είναι η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα τα οποία αντηλλάγησαν με νέα ομόλογα. Ο κ. Στουρνάρας επικαλείται επίσης απόφαση στην οποία αναφέρονται ανά ISIN και ονομαστική αξία τα υφιστάμενα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, κάτοχοι των οποίων είναι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και το Ευρωσύστημα, και τα οποία αντηλλάγησαν με νέα ομόλογα.

Τέλος, στην ερώτηση του βουλευτή για την επιστροφή εσόδων από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που κατέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές περιφερειακές τράπεζες τα οποία απέκτησαν παρεμβαίνοντας στην αγορά χρεογράφων της ζώνης του ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα στην αγορά, ο υπουργός παραπέμπει στις ανακοινώσεις του Euro Working Group της 21.2.2012 και 27.11.2012, στις οποίες, όπως λέει, αποτυπώνεται η επιστροφή των εσόδων αυτών ως ένα από τα προωθούμενα μέτρα ελάφρυνσης του Δημοσίου χρέους της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ