ΤτΕ: Θα σφίξει και άλλο η κάνουλα της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα

Το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Τα κριτήρια αναμένεται, όμως, να γίνουν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015, εξαιτίας της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας, σύμφωνα  με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2015, παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση του χρέους τους. Η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015.

Οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι.

Νοικοκυριά

Το α΄ τρίμηνο του 2015, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2014, ενώ αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2015.

Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια παρουσίασε μικρή μείωση, κυρίως λόγω της χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένεται να παραμείνει κατά βάση αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ αναμένεται να μειωθεί ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015.

Οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι.