ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 1,75 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,067 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,144 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πρωτογενές πλεόνασμα σε ταμειακή βάση διαμορφώνεται στο 1,75 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 4,04 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 34,065 δισ. ευρώ, από 34,851 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 1,696 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι 2,029 δισ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν σε 37,664 δισ. ευρώ, από 36,051 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016.