ΥΠΟΙΚ: Το ελληνικό Δημόσιο είναι ο μοναδικός μέτοχος στο εποπτικό συμβούλιο του Υπερταμείου

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών σε ανακοίνωση τους διαψεύδουν δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος το οποίο αναφέρει για το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. πως “το Υπερταμείο ελέγχεται από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς μέσω του πενταμελούς εποπτικού συμβουλίου.

Με βάση τον ισχύοντα νόμο οι Θεσμοί έχουν την απόλυτη πλειοψηφία στο εποπτικό συμβούλιο του Υπερταμείου (με τρία μέλη έναντι δύο Ελλήνων)…”.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν συγκεκριμένα ότι “η επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΥ.Π. αναφέρει: “[το εποπτικό συμβούλιο] αποτελείται από πέντε (5) μέλη με πενταετή θητεία τα οποία διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού, δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών”.

Υ.Γ. Για όσους/ες δεν έχει ακόμη γίνει αντιληπτό: Μοναδικός μέτοχος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. είναι το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών”.