ΥΠΟΙΚ: Χαμηλότερο αναμένεται το έλλειμμα του 2012-Τι απαντά ο Σταϊκούρας στο ΣΥΡΙΖΑ

Αισιόδοξες οι προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το έλλειμμα, καθώς δείχνουν ότι σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο ύψος από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Απατώντας στο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ σχετικά με απάντηση του κ. O. Ρεν σε ερώτηση του κ. N. Χουντή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «η Ελληνική οικονομία, μετά και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, βρίσκεται, σήμερα, σε ένα νέο, καλύτερο σημείο αφετηρίας, ώστε να ξεπεράσει τις αδυναμίες της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων, διατηρήσιμης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης».

Όπως σημειώνει, «αυτό αποτυπώνεται και στην πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Πορεία εκτέλεσης, κατά το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, η οποία κρίνεται ικανοποιητική, πολύ καλύτερη από τις προβλέψεις, αποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση πορεύεται σταθερά, βήμα-βήμα, προς την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013. «Κι αυτό παρά τη βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση, όπως αναφέρει στην απάντησή του και ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Όλι Ρεν, με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ της συνεισφοράς του Έλληνα φορολογούμενου, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων μέσα στο 2012, εκτός αυτών που είχαν προβλεφθεί τον περασμένο Μάρτιο», προσθέτει.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το έλλειμμα ανέρχεται στα 12,8 δισ. ευρώ (6,7% του ΑΕΠ), από 21,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2011 (10,3% του ΑΕΠ), μειωμένο κατά 40%. Το έλλειμμα του Τακτικού Προϋπολογισμού (δηλαδή του Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο πράγματι είναι μειωμένο, τόσο στο σκέλος όμως των εσόδων όσο και των δαπανών) είναι μειωμένο κατά 39%. Δηλαδή όσο και του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 3,6 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2012 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012, με θετικές επιπτώσεις στη ρευστότητα της Οικονομίας και στις εκτιμώμενες εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, αν και ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί. Πράγματι, όπως αναφέρει στην απάντησή του και ο κ. Ρεν, τα έσοδα, ιδίως οι έμμεσοι φόροι, έχουν επηρεαστεί από την επιδεινούμενη ύφεση. Η οποία εκτιμάται, στον Προϋπολογισμό 2013, να ανέλθει στο 6,5% το 2012.
• Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 9,5% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2011 (από μείωση κατά 8,5% το διάστημα Ιανουαρίου–Οκτωβρίου) και διαμορφώνονται στα 42 δισ. ευρώ έναντι 46,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία είναι μάλιστα αυξημένες σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, ενώ σημαντικά μειωμένες είναι οι λειτουργικές δαπάνες, κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό ενδεκάμηνο.
• Οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις στο ενδεκάμηνο του 2012 είναι μειωμένες κατά 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, όσο περίπου είχε προβλεφθεί στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό 2012 και επιβεβαιώθηκε από τις πρόσφατες εκτιμήσεις που ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό του 2013. Συγκεκριμένα, στο ενδεκάμηνο του 2012 οι εν λόγω δαπάνες ανέρχονται σε 18,4 δισ. ευρώ έναντι 19,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20,6 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, όπως είχε προβλεφθεί στον Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό 2012, έναντι 21,8 δισ. ευρώ το 2011.
• Πράγματι, όπως αναφέρει στην απάντησή του και ο κ. Ρεν, σε σύγκριση με το 2011, τα έσοδα προβλέπεται να μειωθούν λιγότερο σε σχέση με τις πρωτογενείς δαπάνες. Στο πρώτο ενδεκάμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι μειωμένα κατά 1,4%, και οι πρωτογενείς δαπάνες κατά 9,5%.
• Σε ότι αφορά τον Προϋπολογισμό του 2013, αυτός βασίζεται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών. Δεν εξωραΐζει την πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως την ενσωματώνει στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός προβλέπει ύφεση 4,5% για το 2013, δεδομένου και του εμπροσθοβαρούς χαρακτήρα του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ηπιότερη ύφεση, ύψους 4,2%. Εξαιτίας αυτής της ύφεσης πράγματι προβλέπεται μείωση των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 46,3 δισ. ευρώ το 2013 από 47,7 δισ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9%.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης:
Τα ταμειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο (δηλαδή αυτό χωρίς τις δαπάνες για τόκους) της Γενικής Κυβέρνησης, σε μη ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν ένα πλεόνασμα της τάξεως των 2,3 δισ. ευρώ το πρώτο ενδεκάμηνο του 2012, έναντι ελλείμματος 3,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του ενδεκάμηνου παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το δεκάμηνο του 2012, με τις ληξιπρόθεσμες, μάλιστα, υποχρεώσεις να έχουν μειωθεί κατά 119 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο.

Αυτές οι θετικές εξελίξεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, τόσο της Γενικής όσο και της Κεντρικής Κυβέρνησης, καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας αποδίδει καρπούς, και είναι εφικτή η επίτευξη, ακόμη και η υπέρβαση, του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα του 2012».