“Φάμπρικα” με πτυχιακές εργασίες …delivery!

Μια φοβερή φάμπρικα ακαδημαϊκής απάτης έχει στηθεί με τις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Φροντιστήρια και «ειδικευμένα γραφεία» αναλαμβάνουν επί παραγγελία τις πτυχιακές εργασίες και τις παραδίδουν έναντι 250 – 1.000 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, «Τα Νέα» επικοινώνησαν με εταιρείες ( έξι συνολικά μια στην Καβάλα, μία στο Ηράκλειο της Κρήτης και οι υπόλοιπες στην Αττική) και φοιτητές που τις χρησιμοποίησαν. Κάποιες από τις εταιρείες αυτές λειτουργούν παράλληλα ως φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, μια είναι καταχωρισμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο ως κέντρο οικονομικών μελετών, ενώ η υπεύθυνη ενός γραφείου δηλώνει διερμηνέας γερμανικών. Κάποιες εταιρείες, πέρα από τις εργασίες αναλαμβάνουν από διανομή ερωτηματολογίων μέχρι και απομαγνητοφώνηση στο πλαίσιο της έρευνας. Και τουλάχιστον μια από αυτές, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, παρέχει υπηρεσίες και σε καθηγητές πανεπιστημίου: αναλαμβάνει τη βαθμολόγηση φοιτητικών εργασιών.

Κάποιες από τις εταιρείες στις ιστοσελίδες τους αναφέρουν ότι παρέχουν συμβουλευτική στους φοιτητές για την εκπόνηση των εργασιών. Υπογραμμίζεται όμως ότι όπως προκύπτει από την έρευνα των «Νέων» τα γραφεία πτυχιακών δεν περιορίζονται σε αυτό το ρόλο. Σε τηλεφωνικές και αυτοπροσώπως συζητήσεις μαζί τους οι εκπρόσωποι των εταιρειών ξεκαθάρισαν ότι η εργασία θα ετοιμαστεί πλήρως από κάποιον άλλον.