Φορολογία – Κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα: Παράταση υποβολής μέχρι τις 28 Ιουνίου

Παρατείνεται μέχρι 28.06.2013 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στο εξωτερικό  και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.

Κανονικά η προθεσμία έληγε σήμερα  29.03.2013.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών