Φωτοβολταικά: Παράταση δύο μηνών για τους αγρότες – ευνοικές ρυθμίσεις από το ΥΠΕΚΑ

Λόγω των δυσκολιών χρηματοδότησης των αγροτών που συνεργάζονταν με την Αγροτική Τράπεζα, το ΥΠΕΚΑ συμπεριέλαβε σε  σχέδιο νόμου ειδική διάταξη (Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς), προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς από επαγγελματίες αγρότες.

Με την συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται παράταση διάρκειας δύο μηνών στις συμβάσεις επαγγελματιών αγροτών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται και για συμβάσεις που έχουν ήδη λήξει, ενώ δίδεται η δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών σε όσους επαγγελματίες αγρότες δηλώσουν, ότι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσής τους.