ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Άνοιγμα με άνοδο 1,17% στις 1.184 μονάδες