ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Αγοραστές για 20 συνεχόμενους μήνες οι ξένοι επενδυτές

XAΟ Ιούνιος ήταν ο 20ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ανέρχεται σε 60,6% έναντι 60,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,3%.Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (19.736,03 εκατ. ευρώ ή 28,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 43,5% καταγράφοντας αύξηση 2,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.Τον Ιούνιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 253,96 εκατ. ευρώ, ενώ Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 246,25 εκατ.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2014 πραγματοποίησαν το 66,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 72,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούνιο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 45,3% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2014 έφτασε τα 3.580,04 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 26,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 4.890,26 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.231,10 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 190,8%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2014 ήταν 179,00 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (232,87 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (64,79 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2014 ανήλθε στις 32.143 έναντι 35.108 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 84.940). Τον Ιούνιο 2014 δημιουργήθηκαν 969 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.308 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 69,86 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 70,92 δισ., σημειώθηκε μείωση 1,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 58,83 δισ., σημειώθηκε αύξηση 18,7%.

ΑΠΕ-ΜΠΕ