ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Αλλαγή στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών

Η νέα λίστα του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2014, περιλαμβάνει αλλαγή στη μετοχική σύνθεση τριών εισηγμένων εταιρειών.

Ειδικότερα, στη Cyclon Hellas, η Motor Oil στις 6 Νοεμβρίου απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου από 93,64% προηγουμένως.

Αντίστοιχα, στην FG Europe, το ποσοστό του Παναγιώτη Φειδάκη ανήλθε στο 5,13%. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου.

Επιπλέον η συμμετοχή του Ιωάννη Καντώνια στην Βιοκαρπέτ αυξήθηκε στο 31,48% από 30,37% προηγουμένως.