ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2017 των εισηγμένων – Σύγκριση με το 2016

 

Αποτέλεσμα εικόνας για εισηγμενες εταιρειες αναλυση

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 6μήνου 2017 οι εισηγμένες εταιρείες, σημείωσαν:

  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13% (από 27,5 σε 31 δισ. ευρώ).
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3,7, έναντι 3,66 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
  • Αύξηση καθαρών κερδών κατά 24% (από τα 742 στα 922 εκατ. ευρώ).

 

  • Από τις 162 εισηγμένες, καθαρά κέρδη σημείωσαν οι 93 και  ζημίες οι 69.
  • Με αρνητικά ίδια κεφάλαια: Compucon, DIONIC, Forthnet, Frigoglass, Pasal, Sato, Ακρίτας, ΑΝΕΚ, ΒΙΟΤΕΡ, ΣΙΔΜΑ, Τζιρακιάν, Χατζηκρανιώτης, Τρόπαια, ΚΡΕΚΑ, Yalco, MARAK, Lavipharm, Ιχθυοτροφεία Σελόντα, Μπουτάρης, Eurobrokers, Σφακιανάκης, Νίκας, Βαράγκης)