Χρηματιστήριο – Σεπτέμβριος: Κεφαλαιοποίηση 40,77 δισ. ευρώ – Μεγάλη η συμμετοχή των ξένων

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες στο χρηματιστήριο μετά την κατάρρευση

Σύμφωνα με τα στοιχεία Αξίαnumbers η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,9% έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,9%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.716,44 εκατ. ευρώ ή 4,2%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,2% έναντι 62,3% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,77 δισ., μειωμένη κατά 7,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 7,2%.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.   

Η συνολική αξία συναλλαγών  ανήλθε στα €1,52 δισ. (αυξημένη κατά 69,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 84,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.728.345.954 τεμάχια καταγράφοντας σημαντική αύξηση 157,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (671.288.140 τεμάχια) και αύξηση 37,0% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2016 (1.262.024.968 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 58,7% της συνολικής αξίας συναλλαγών.