Χρηματιστήριο: Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση για τη συνέχεια – Κόμβος οι 975 μονάδες στην πορεία για τις 1000

Βραχυπρόθεσμα, η περιοχή αντίστασης των 975 μονάδων αποτελεί ένα κομβικό σημείο όπου ενδεχομένως θα φανεί αν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική για επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης προς τα υψηλά έτους.Ο ΓΔ παραμένει σε ανοδική τροχιά αλλά προσέγγισε την περιοχή αντίστασης των 975μ, την οποία εδώ και εβδομάδες είχαμε προσδιορίσει ως αρκετά σημαντική, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, τονίζει στην εβδομαδιαία ανάλυσή της  η Εμπορική.Οι προβληματισμοί στην παρούσα φάση επικεντρώνονται : α) αν υπάρχει η απαραίτητη δυναμική ώστε να επιταχυνθεί άμεσα η ισχύουσα ανοδική τάση προς τα υψηλά έτους β) αν υπάρξει πτωτική διορθωτική κίνηση, τι μεγέθους θα είναι και σε ποια περίπτωση θα υπάρξουν ανησυχητικές ενδείξεις για αντιστροφή της τάσης.

Η πλησιέστερη στήριξη κλειδί εντοπίζεται στις 952μ και ενδεχόμενη προσέγγισή της με χαμηλούς όγκους συναλλαγών, μπορεί να θεωρηθεί ως φυσιολογική διορθωτική κίνηση. Αντίθετα ενδεχόμενη διάσπασή της (ιδιαίτερα αν συνοδευτεί με αυξημένες συναλλαγές, θα ακυρώσει το ισχύον ανοδικό σήμα και το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στη πιθανή προσέγγιση των επόμενων στηρίξεων στις 929μ και 903μ (κομβική).

Σε ενδεχόμενη υπέρβαση των 975μ (αναφερόμαστε σε τιμές κλεισίματος), οι επόμενες αξιόλογες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 1.019μ και 1.052μ (υψηλό έτους).

Επισημαίνουμε ότι στις 966μ ο ΓΔ κάλυψε το 66% των απωλειών του προηγούμενου διμήνου.

Το ποσοστό αυτό (με απόκλιση συν/πλην 5%), στατιστικά αποτελεί το μέγιστο δυνατό, αν πρόκειται για απλή ανοδική αντίδραση και όχι για νέο ισχυρό ανοδικό κύμα.

Τεχνικοί δείκτες : στο σύνολό τους διατηρούν τα θετικά τους σήματα αλλά οι βραχυχρόνιοι εισήλθαν σε «υπεραγορασμένες» ζώνες τιμών, γεγονός που σε συνδυασμό με την προσέγγιση της αξιόλογης περιοχής αντίστασης των 975μ, αυξάνει τις πιθανότητες πτωτικής διορθωτικής κίνησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Macd , κινείται υψηλότερα από τον κινητό του μέσο όρο και πέρασε σε θετική περιοχή τιμών.

Ο RSI 9 ημερών πέρασε σε υπεραγορασμένα επίπεδα. Επαληθεύτηκαν οι θετικές ενδείξεις της προηγούμενης εβδομάδας, για επίτευξη υψηλότερων τιμών του ΓΔ στο κοντινό μέλλον.

Ο Momentum 12ημ διατηρείται σε θετική περιοχή τιμών αλλά έπαψε να έχει ανοδική τροχιά.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα : διατηρούμε την άποψη ότι ο ΓΔ είναι σε φάση πολύμηνης πλευρικής παλινδρόμησης, με πιθανότερο άξονα τιμών τις 950μ, τονίζει η Εμπορική.