Χρηματοδοτήσεις ρεκόρ στην Ελλάδα το 2017 απο την ΕΤΕπ

Στο ποσό-ρεκόρ των 2,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι χρηματοδοτήσεις του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα το 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο χρηματοδοτήσεων που χορηγεί στην Ελλάδα ο οργανισμός παροχής μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε., στα 55 χρόνια δραστηριότητάς του στη χώρα.

Το 2017 χαρακτηρίστηκε επίσης από την παροχή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα στήριξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προς νέες επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ελλάδα και τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα αριθμού μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων από την ΕΤΕπ.

Αυξημένη στήριξη σε όλους τους τομείς

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα περιλάμβανε τη χορήγηση νέων δανείων για υποδομές ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών και για έργα αστικής ανάπτυξης, καθώς και την παροχή εξειδικευμένης χρηματοδοτικής στήριξης προς ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα χορήγησε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 817 εκατ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων για οδικά έργα με σκοπό την ολοκλήρωση σημαντικών αυτοκινητοδρόμων οι οποίοι θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και θα μειώσουν το κόστος των μεταφορών και τους χρόνους των μετακινήσεων. Παράλληλα χρηματοδότησε την επέκταση κινητών δικτύων νέας γενιάς και την αναβάθμιση 11 αερολιμένων της χώρας.

Συνέχιση του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου

Το περασμένο έτος η ΕΤΕπ εγκαινίασε ένα δεύτερο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου στην Ελλάδα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος, μέσω του οποίου διατέθηκαν 389 εκατ. ευρώ από το 2013 για την παροχή χρηματοδοτήσεων εμπορικών συναλλαγών καίριας σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ παρεχόμενες από τοπικές τράπεζες σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς εταίρους.

Η HSBC επιβεβαίωσε σήμερα τη συμμετοχή της με 134 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα, στο οποίο ήδη συμμετέχουν και η Commerzbank και η Citibank.

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πέρυσι η ΕΤΕπ ενέκρινε νέες χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 209 εκατ. ευρώ για αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και έργα ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, χρηματοδότησε τρία νέα αιολικά πάρκα στη Βοιωτία, τα οποία θα παράγουν 49 MW καθαρής ενέργειας και, μέσω του πρώτου δανείου της προς τη ΔΕΗ  ΔΕΗ+6,00% Ανανεώσιμες, στήριξε νέες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 14 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 12 ελληνικών νησιών.

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: Νέες επενδύσεις 5,8 δισ. στην Ελλάδα

Αφότου δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το 2015, ο όμιλος ΕΤΕπ έχει εγκρίνει στην Ελλάδα χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ με τη στήριξη του ΕΤΣΕ. Το Ταμείο αυτό, το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να κινητοποιήσει νέες επενδύσεις ύψους άνω των 5,8 δισ. ευρώ στο σύνολο της χώρας.

Πέρυσι οι χρηματοδοτήσεις που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αφορούσαν επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Προσδοκίες για το 2018

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ομίλου, «το 2018 οι νέες χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα θα αντικατοπτρίζουν την ισχυρή ζήτηση από πελάτες, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο σύνολο της χώρας». Μεταξύ των έργων που εξετάζονται επί του παρόντος περιλαμβάνονται η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας (το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στη χώρα), νέα οδικά, αερολιμενικά και λιμενικά έργα και έργα αστικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η μεγαλύτερη διεθνής δημόσια τράπεζα και πέρυσι χορήγησε χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 79,2 δισ. ευρώ για έργα στην Ευρώπη και ανά την υφήλιο.