Χ. Μεγάλου: Διαχειρίσιμα τα stress test – Μπορούν να δημιουργήσουν και ευκαιρίες για την Eurobank

Οπλο για την Eurobank αποτελεί το γεγονός ότι προσέρχεται στα stress test με τον ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών και παράλληλα διαθέτει το πλεονέκτημα να έχει ως βασικούς μετόχους της διεθνείς επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχες τραπεζικές συνθήκες, οι οποίοι πριν επενδύσουν σε εμάς γνώριζαν και τη μεθοδολογία των stress test και τα δεδομένα της Τράπεζας.

Τα παραπάνω υποστηρίζει ο Χρήστος Μεγάλου σε επιστολή που έστειλε στους εργαζόμενους του ομίλου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου στο τιμόνι του ομίλου.

Ο CEO μάλιστα σημειώνει με νόημα ότι τα αποτελέσματα της άσκησης «ενδεχομένως, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, τις οποίες η Eurobank είναι σε θέση να αξιοποιήσει, συνεκτιμώντας ασφαλώς τα δεδομένα της αγοράς».

Αναλυτικά η επιστολή:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που εντάχθηκα στην Eurobank, αναλαμβάνοντας τη διοίκησή της. Με ξεχωριστή χαρά και ικανοποίηση μπορώ να πω ότι, μέσα σε αυτές τις 365 ημέρες, καταφέραμε να ξεπεράσουμε δυσκολίες και εμπόδια, να πετύχουμε τον έναν μετά τον άλλο όλους τους στόχους μας και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Τράπεζας Tώρα, είμαστε σε θέση να κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση, θετικές προσδοκίες και πνεύμα αισιοδοξίας.

Η δουλειά όλων μας, με αυστηρή προσήλωση στους στόχους και σωστή στρατηγική, ήταν αυτή που έφερε καρπούς. Το πετύχαμε με σταθερά βήματα:

Σταθεροποιήσαμε την Τράπεζα με την απόκτηση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank, διασφαλίζοντας το συστημικό ρόλο της Eurobank. Η λειτουργική συγχώνευση συντελέστηκε μέσα στα χρονοδιαγράμματα ή και ακόμη νωρίτερα, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται οι σημαντικές συνέργειες από την απορρόφηση των δύο οργανισμών.

Ολοκληρώσαμε την εθελούσια έξοδο με επιτυχία και χωρίς παρενέργειες, με ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας εγκρίθηκε τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Επιτύχαμε, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.864 εκ. ευρώ.

Σήμερα η Eurobank:

• Είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα με πλειοψηφία ιδιωτών μετόχων (σε ποσοστό περίπου 65%) μετά την ανακεφαλαιοποίηση.

• Είναι η πιο διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα, με κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς να είναι οι βασικοί μας επενδυτές.

• Είναι κεφαλαιακά ισχυρή, με τον υψηλότερο δείκτη κυρίων εποπτικών κεφαλαίων (CT1 17,7%) στην Ελλάδα και έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.

• Έχει ενισχύσει τη ρευστότητά της, με το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα. Ο πρόσφατος δανεισμός, μέσω της έκδοσης ομολόγου, δείχνει στην κατεύθυνση της σταδιακής αποκατάστασης της πρόσβασής μας, όπως και των άλλων ελληνικών τραπεζών, στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μειώθηκε σημαντικά, ενώ μηδενίστηκε η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας, με θετική επίδραση στο κόστος.

Όπως γνωρίζετε, αυτή την περίοδο η ΕΚΤ διενεργεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα stress test για 124 τράπεζες της ευρωζώνης. Αντιμετωπίζουμε αυτή την άσκηση προσομοίωσης ακραίων συνθηκών με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η Eurobank προσέρχεται με τον ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Επιπρόσθετα, η Eurobank διαθέτει το πλεονέκτημα να έχει ως βασικούς μετόχους της διεθνείς επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με τεράστια εμπειρία σε αντίστοιχες τραπεζικές συνθήκες, οι οποίοι πριν επενδύσουν σε εμάς γνώριζαν και τη μεθοδολογία των stress test και τα δεδομένα της Τράπεζας. Έχουμε λοιπόν την πεποίθηση ότι η έκβαση θα είναι απολύτως διαχειρίσιμη και, ενδεχομένως, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, τις οποίες η Eurobank είναι σε θέση να αξιοποιήσει, συνεκτιμώντας ασφαλώς τα δεδομένα της αγοράς.

Έχουμε, επομένως, όλες τις προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσουμε τις τρεις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας:

• Την ενεργή διαχείριση των προβληματικών δανείων που, η μεγάλη κρίση της ελληνικής οικονομίας μας κληροδότησε. Είναι υποχρέωση μας, τόσο προς τους μετόχους μας, όσο και προς την ελληνική αγορά, να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα με συνέπεια, ευαισθησία αλλά και αποτελεσματικότητα. Η επιτυχία μας σε αυτό τον τομέα, στον οποίο η Τράπεζα έχει ήδη αναπτύξει πρωτοποριακές δομές και τεχνογνωσία, θα απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της οικονομίας και θα ενδυναμώσει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας μας.

• Την ενίσχυση της καταθετικής μας βάσης, στοχεύοντας σε πελάτες που εμπιστεύονται την τράπεζα, εκτιμούν το επίπεδο υπηρεσιών και την υπευθυνότητα μας, προσβλέποντας σε μόνιμες σχέσεις βασισμένες στο αμοιβαίο όφελος. Η δημιουργία υγιούς ρευστότητας, με κόστος που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα είναι η βάση της μελλοντικής μας ανάπτυξης.

• Τη διοχέτευση της ρευστότητας μας επιλεκτικά σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς, της υγιούς επιχειρηματικότητας, της ικανότητας δημιουργίας και διατήρησης εσόδων, κάνοντας έτσι πράξη το μήνυμά μας : «υπεύθυνα δίπλα σας». Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας θα συμβάλλει στην θωράκισή της αλλά και στην διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την ελληνική οικονομία.

Η Eurobank και όλα τα μέλη της μεγάλης τραπεζικής της οικογένειας έχουν κάθε λόγο να κοιτάζουν το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Μπορούμε και θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μετόχων, των πελατών και του κοινωνικού συνόλου, που μας εμπιστεύθηκαν και στήριξαν τις προσπάθειές μας.

Σας ευχαριστώ και σας καλώ να συνεχίσουμε δυναμικά, με τη Eurobank στην πρωτοπορία ενός ανανεωμένου ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Χρήστος Μεγάλου

Διευθύνων Σύμβουλος