Έκοψαν φάρμακα, τρόφιμα και καύσιμα οι Έλληνες – Πτώση τζίρου 15%

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανεμπόριο, χωρίς τα καύσιµα κατά το µήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2011, σηµείωσε µείωση 14,4%, έναντι µείωσης 15,6%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανεμπόριο, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2011, σηµείωσε µείωση 15,1%, έναντι µείωσης 13,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Η µείωση του ∆είκτη Κύκλου Εργασιών κατά 15,1%, το µήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, προήλθε κυρίως από τις παρακάτω µεταβολές:
Φαρµακευτικά- Καλλυντικά  -10,5%
Μεγάλα καταστήµατα τροφίµων  -11,4%
Βιβλία- χαρτικά-Λοιπά είδη  -15,6%
Καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων  -18,4%
Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισµός  -20,5%

Ο ∆είκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2011, σηµείωσε µείωση 14,3%, έναντι µείωσης 17,9%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο ∆είκτης Όγκου, µε τα καύσιµα, κατά το µήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη του Μαρτίου 2011, σηµείωσε µείωση 16,2%, έναντι µείωσης 17,6%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.