Έκτακτη συνέλευση της ΕΤΕ για την πώληση της Finansbank

Για τις 18 Ιανουαρίου προσδιορίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να δοθεί το “πράσινο φως” για την πώληση της Finansbank.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες με τις επωνυμίες “Finansbank A.Ş.” και “Finans Leasing”.

2. Λοιπές ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 18η Ιανουαρίου 2016 καλούνται οι Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 – Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, εφόσον δεν θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 2016.