Έλεγχος ΤΑΙΠΕΔ σε ΑΤΕ και ΤΤ

Εποπτεία στις αποκρατικοποιήσεις μεγάλων τραπεζών και ΔΕΚΟ αποκτά το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων με διυπουργική απόφαση που υπεγράφη στις 25 Απριλίου και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Διαύγεια. Η εν λόγω απόδαση προβλέπει την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ σειράς περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου και αυξημένο έλεγχο στην αποκρατικοποίηση των 2 τραπεζών (ΤΤ και ΑΤΕ) αλλά και μεγάλων ΔΕΚΟ.

Η απόφαση ελήφθη από την διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Αποφάσισε τη μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου:

α) 12.759.440 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,038% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

β) 5.137.554 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,968% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

γ) 7.318.318 μετοχές της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 65% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

δ) 36.245.240 μετοχές της εταιρίας ΕΥΔΑΠ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,033% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

ε) 12.348.000 μετοχές της εταιρίας ΕΥΑΘ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,017% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.

στ) 728.864 μετοχές της εταιρίας ΟΔΙΕ (13,697% του μετοχικού της κεφαλαίου).

Παρέχεται επίσης η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να συνομολογήσει με το ΤΑΙΠΕΔ συμβάσεις, με τις οποίες η τελευταία θα ασκεί για λογαριασμό του δημοσίου τα δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητά του δημοσίου ως κυρίου, των μετοχών μίας σειράς εταιριών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησής τους:

– Για την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 80,97% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 714.879 μετοχές.

– Για την εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 25,00% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.500.000 μετοχές.

– Για την εταιρία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 17,00% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 39.440.000 μετοχές.

3.4 Για την εταιρία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 34,043% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 96.841.396 μετοχές.

3.5 Για την εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 92,684% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 1.622.850.094 μετοχές.