>Έμφαση στην «πράσινη ενέργεια» δίνει η Τράπεζα Πειραιώς

>
Έμφαση στην αγορά «πράσινων προϊόντων» για τον οικιακό-κτιριακό τομέα δίνει η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας κατακτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας, βάσει στοιχείων της ΔΕΗ, από την αρχή εφαρμογής του νόμου παραγωγής ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ποσοστό 32% επί των ενεργοποιημένων συνδέσεων της ΔΕΗ για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιωτών έως 10 kWp (777 χορηγήσεις επί 2.424 συνδέσεων, στοιχεία έως 29/4/2011).

Επιπλέον, από την αρχή του έτους, οι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς κατέχουν ποσοστό 41,6% στον ίδιο τομέα (528 χορηγήσεις επί 1.267 συνδέσεων, στοιχεία έως 29/4/2011).

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Μέχρι σήμερα έχει παραλάβει πάνω από 13.000 αιτήσεις δανείων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, από τις οποίες έχουν ήδη προκύψει 3.450 αιτήσεις υπαγωγής.