Ένα βήμα πριν το ΤΧΣ η ΑΤΕ Bank

Ένα βήμα πριν την ένταξή της στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας βρίσκεται η ΑΤΕ Bank καθώς στις 31 Μαρτίου θα δοθεί η επίσημη απάντηση από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδας και του υπουργείου Οικονομικών.

Η ζημία που αναμένεται να εγγράψει η τράπεζα από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 3 και πλέον δισ, ευρώ και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η ανακεφαλαιοποίηση της ATE θα πραγματοποιηθεί με κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές εξαιτίας του δημόσιου χαρακτήρα της.

Οι εναλλακτικές για όσες τράπεζες εισέλθουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι τρεις:

Πρώτον, εφόσον κριθούν βιώσιμες να αντλήσουν κεφάλαια για να ανακεφαλαιοποιηθούν, με στόχο την αναδιάρθρωσή τους.

Δεύτερον, εφόσον δεν κριθούν βιώσιμες να μπουν μεν στο ΤΧΣ αλλά να σπάσουν σε δύο κομμάτια, σε good και σε bad bank.

Τρίτον, να γίνει “transfer to a other bank”, να μεταφερθεί σε μία άλλη τράπεζα.

Ο τρόπος που θα επιλεγεί για την ΑΤΕ και θα γίνει γνωστός στις 31 Μαρτίου θα είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος ενώ ως προς τη βιωσιμότητα ή όχι της τράπεζας η διοίκησή της έχει καταθέσει πρόταση ότι η ΑΤΕ χωρίς τη ζημία από το PSI και κατόπιν του προγράμματος αναδιάρθρωσης που ακολουθεί τα τελευταία δύο χρόνια, θα είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (core tier I) της τάξης του 10%.