Έντεκα μετοχές σε επιτήρηση, τρεις στην κατηγορία χαμηλής διασποράς και μία για διαγραφή

Μεταφορά μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του κανονισμού οι μετοχές των εταιρειών Sciens, Spider, Βιοτέρ, Π. Νίκας, ΣΕΛΜΑΝ, ΣΙΔΜΑ, Σφακιανάκης, Ευρωσύμβουλοι, Γιουρομπρόκερς, Axon και Euromedica μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Η μεταφορά των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Απριλίου 2012.

Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς

Οι μετοχές των εταιριών Αττικές Εκδόσεις, Μύλοι Κεπένου και Rilken μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από την Κύρια Αγορά, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (< 15%).

Η μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012, ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή

Οι μετοχές της εταιρίας ΖΑΜΠΑ μεταφέρονται στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κύρια Αγορά, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης, 10 Απριλίου 2012.