>Έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Εθνική και Αlpha

>
Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συναλλαγές στις μετοχές της Εθνικής και της Alpha Bank, στο διάστημα από τις 18 Ιανουαρίου όταν για πρώτη φορά η διοίκηση της Εθνικής προσέγγισε τη διοίκηση της Alpha, για μια διαπραγμάτευση ενδεχόμενης συγχώνευσης έως και τις 21 Φεβρουαρίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την έναρξη των εμπιστευτικών διαπραγματεύσεων των δύο διοικήσεων, μέχρι τη δημοσιοποίηση της πρότασης της Εθνικής στο επενδυτικό κοινό, οι τιμές των μετοχών των δύο τραπεζών αυξήθηκαν κατά 33% της Alpha Bank (3,78 ευρώ την 17η Ιανουαρίου και 5,5 την 21η Φεβρουαρίου ) και κατά 18% της Εθνικής (6,44 ευρώ την 17η Ιανουαρίου και7,6 ευρώ την 21η Φεβρουαρίου), ενώ ο όγκος των συναλλαγών, κατά την 21 Φεβρουαρίου (πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την προσωρινή αναστολή), ήταν υπερτετραπλάσιος των συνήθων συναλλαγών για την Alpha Bank και υπερτριπλάσιος για την Εθνική.