Έρχονται απολύσεις σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες

Από τις τελευταίες τροπολογίες που πέρασε η κυβέρνηση ήταν αυτή για το δικαίωμα αυτασφάλισης σε εργαζόμενους ΔΕΚΟ και Τραπεζών

Μιλάμε για μια τροπολογία πραγματικά της τελευταίας στιγμής, λίγες μόλις ώρες πριν τη διάλυση της Βουλής. Η τροπολογία αυτή είναι σε κάθε περίπτωση καλή, αφού δίνει το δικαίωμα αυτασφάλισης μέχρι την ημέρα της συνταξιοδότησης σε όσους εργαζόμενους των ΔΕΚΟ ή των τραπεζών χάσουν την εργασία τους…

Με βάση το γεγονός όμως ότι, ειδικά οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, απολαμβάνουν καθεστώς “μονιμότητας” τότε υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή μιλάμε για μήνυμα επερχόμενων απολύσεων.
Ουσιαστικά δηλαδή με αυτή την τροπολογία Κουτρουμάνη η κυβέρνηση μοιάζει να σπεύδη το κενό που θα προκύψει στα ταμεία και την περίθαλψη των εργαζομένων στην περίπτωση εφαρμογής σχεδίων εξυγίανσης που θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις προσωπικού.

Η τροπολογία Κουτρουμάνη ψηφίστηκε χθες και προβλέπει ότι «ασφαλισμένοι σε φορείς ή κλάδους κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του ν. 3655/2008 (δηλαδή ΗΣΑΠ, ΕΤΕ, ΑΤΕ, ΤτΕ, πρώην ΕΤΒΑ κ.α.) μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ΄οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του αρ. 41 του α.ν. 1846/1951 ως ισχύει».

Οι ασφαλισμένοι που θα συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου με βάση υπολογισμού τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της εργασιακής σχέσης.

Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης λογίζεται ως πραγματικός και θα συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης σύνταξης και εφάπαξ όσο και για προσαύξηση των αντίστοιχων παροχών.